Ախտաբանական ֆիզիոլոգիա-Ս.Մ.Մինասյան,Ս.Հ.Սարգսյան, Հ.Տ.Աբրահամյան-2014