Անտիկ գրականության պատմություն Ն. Մ. Խաչատրյան-2002