Ապացուցման առարկայի հիմնախնդիրը քաղաքացիական դատավարությունում-Ս.Մեղրյան-2007