Բժշկական մանրէաբանություն վիրուսաբանություն և իմունաբանություն-Վ.Ա.Շեկոյան, Կ.Ղ.մանուկյան-2015