Բժշկական մանրէաբանություն, վիրուսաբանություն և իմունաբանություն-Շեկոյան Վ.Ա., Մանուկյան Կ.Ղ.-2015