Բնակարանային հարցը ՍՍՀՄ-ում կապիտալիստական երկրներում- Գ. Ղարախանյան -1983