Բնակչության պաշտպանությունը ռադիոակտիվ նստվածքներից-Ա.Կ.Սուդակով