Գենետիկական ճարտարագիտության գործնական աշխատանքներ-Ն.Հ.Ազարյան-2015