Գերմաներենի ձեռնարկ-Ն. Ս. ԱՆԹԱՌԱՆՅԱՆ, Ա. Վ. ԱՎԱԿԻՄՅԱՆ,Գ. Վ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ