Գյուղատնտեսական կենդանիների գենետիկա և կենսատեխնոլոգիայի հիմունքներ-Վ.Ա.Զորանյան,Ս.Մ.Նազարեթյան