Զինծառայողը՝ որպես հանցագործության հատուկ սուբյեկտ – թիվ 1 – Ա.Գաբուզյան- 2010