Թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի պրոպեդեվտիկա- Հարությունյան Ա.Վ.-2009