Ժամանակի ընկալման և սոցիալական սկզբնական ու ընթացիկ հիշողության դերն անկայուն և անցումային հասարակություններում – թիվ 1 Տ.Սիմոնյան 2011