Ինֆորմատիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման պատմությունը-Ս.Սողոյան-2015