Ինֆորմատիկա և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմունքներ-Ս.Է.Կոսեմյան,Ա.Ժ.Սմբատյան-2013