Իրական անալիզի ընտրովի բաժիններ-Մ.Գրիգորյան,Լ.Գալոյան,Ա.Կոբելյան-2015