Լույսի բևեռացումը և նրա հետազոտումը-Ռ.Ալավերդյան, Լ.Ասլանյան