Կառավարման հոգեբանության մի քանի հարցեր-Մ.Սահակյան-2015