Կատարողական վարույթում արգելադրված գույքի իրացման որոշ հարցեր – թիվ 1 – Վ.Դալլաքյան- 2014