Կորպորատիվ արժեթղթերը և դրանց ձևերը Գ. Վ. Ավագյան-2002