Հակամրցակցային համաձայնությունների դրսևորման ձևերը – թիվ 2-3 – Վ.Թավադյան- 2013