Հայոց իրավունքի հիմնահարցերը -Գ.Ս.Ղազինյան, Ա.Գ.Վաղարշյան -2014