ՀՀ և ԼՂՀ տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն-Ս.Մելքումյան-2005