Հրապարակային դատական քննության Եվրոպական չափանիշները – թիվ 1 – Դ.Մելքոնյան- 2010