Մաթեմատիկական վիճակագրության տարրերը և գիտափորձի պլանավորման տեսությունը