Մասնագիտական ինքնորոշման և կայացման հոգեբանական ուղղորդումը կրթական համակարգում- Վ. Պապոյան, Ա. Գալստյան, Ե. Մուրադյան,Դ. Սարգսյան-2015