ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԱԽՏԱՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ-Նավասարդյան Գ.,Պապյան Ա., Մարտիրոսյան Մ.,Ղազարյան Ա.-1998