Մարդկային կեցության այլակերպումները-Է.Հարությունյան-2018