Մարդու էկոլոգիա և էկոլոգիական ֆիզիոլոգիա Կ. Վ. Գրիգոյան,Ծ. Ի. Ադամյան-2014