Մարդու օրգանների և հյուսվածքների փոխպատվաստմանը վերաբերվող առանձին հիմնախնդիրներ – թիվ 2 – Ա.Վարդապետյան- 2011