Ներքին հիվանդությունների պրոպեդևտիկա-Զ. Տ. Ջնդոյան-2016