Նիկոլ Աղբալյան-Կյանքը և գրական-հրապարակախոսական գործունեությունը