Որոշ նկատառումներ ՀՀ Սահմանադարական դատարանի որոշումների ուժի մեջ մտնելու հիմնախնդիրների վերաբերյալ – թիվ 3 – Ա.Մանասյան- 2012