Պարտադիր էկոլագիական ապահովագրության կիրառման որոշ հարցերի շուրջ – թիվ 4 – Հ. Հախվերդյան- 2013