Պետական իշխանության լեգիտիմացումը անցումային փուլում գտնվողանկայուն պետականություններում- Տ.Սիմոնյան -2005