Պետական կառավարման համակարգի և մեխանիզմի ուսումնասիրության հիմնական գիտական մոտեցումները – թիվ 4 Գ.Մովսիսյան 2010