Սահմանադրական կայունությունը՝ որպես կայուն ժողովրդավարության կարևորագույն գրավական -Ա.Մանասյան -2019