ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄԸ