Ստոմատոլոգիական նյութագիտություն- Մարգարիտա Արթուրի Գևորգյան