Վարչական արդարադատության հասկացության բնորոշման նախադրյալները-Գ.Բ.Դանիելյան-2001