Տեղեկատվական համակարգեր և տեխնոլոգիաներ-Ս.Գյուլումյան,Ա.Գալանտերյան,Մ.Պողոսյան-2016