Տնտեսական անվտագության հիմնախնդիրները. Մեթոդաբանություն և արդյունքներ