Տնտեսական անվտանգության հիմնախնդիրները.մեթոդաբանություն և արդյունքներ