Տնտեսական աշխարհագրություն-Մաս 1 Մարգարյան Ռ.Գ.,Մանասյան Մ.Գ.,-2004