Օտարերկրյա ներդրումների իրականացման պայմանագրային ձևը և ՀՀ Օրենսդրությունը- Ա.Մ. Հայկյանց-1995