Օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքի իրագործման ձևերի հիմնախնդիրը- թիվ 1 – Ս.Բադալյան- 2014