Օրթոդոնտիկ սարքեր Հ. Յու. Տեր Պողոսյան, Ք. Ս. Մարգարյան-2012