Ֆարմակոկինետիկա-դեղագիտական ֆակուլտետի մագիստրատուրայի ուսանողների համար