Ֆինանսների ընդհանուր տեսություն,ֆինանսներ.Ձեռնարկությունների ֆինանսներ.Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն-Վ.Վարդանյան-2005