50 հարց ու պատասխան-Մաս 1-Կ.Թորոսյան,Կ.Չիբուխչյան-2013